Jeg er ingen, og ingen er perfekt, derfor er jeg perfekt…