Det ydre rum eksisterer, fordi det ikke tør være på samme planet som chuck.