Chuck Norris´s hånd er den eneste der kan slå royal straight flush..