Alle børnene lavede madder, undtaget Kurt, for det var ham der blev smurt.