Alle børnene kunne løbe fra skorpionen, undtaget Finn, for den sad på hans kind.