Alle børnene købte blomster, undtaget Lau, for det var til hans grav.”