Alle børnene havde mødt en indvandrer, undtaget Rune, men han var os fra Gentofte kommune.