Alle børnene tørrede deres støveler, undtaget Lotte, hende brugte de som måtte.