Alle børnene nåede over vejen, undtaget Peter, han manglede en meter