Alle børnene legede læge, undtaget Peter, han var termometer.