Alle børnene kom op af vandet, undtaget Kaj, han mødte en haj.